We make talents perform with excellence!

Corporate Resource Center affärsidé är att tillhandahålla effektivare och innovativare specialist- och konsulttjänster för att ge företag och organisationer stöd i alla förekommande frågor.

Vi vill rusta företagen med det senaste inom forskningen för att kunna möta framtidens krav inom områden som affärsutveckling, organisation och ledarskap, HR, rekrytering, rapportering, compliance och försäkringslösningar.

Vår målsättning är att bygga nätverk, skapa forum och fysiska mötesplatser för kvalitativa seminarier, utbildningar, mingel och diskussioner för kompetensutbyte.

Samlad expertis på ett ställe
Vi är ett resurscenter med företag som samarbetar för att möta företagens alltmer komplexa krav och önskemål!!

Christina Nordberg Prah

Christina Nordberg Prah

Prahduktion AB

Björn-Anders Larsson

Björn-Anders Larsson

Organisationsforskare och ekonom, ordf i IEC och v Vd i Nordeg

Fredrik Håkansson

Fredrik Håkansson

Corporate Resource Center

Kommande seminarium 2015

Besöksadress