Vi är ett resurscenter med företag som samarbetar för att möta företagens alltmer komplexa krav och önskemål!!

Christina Nordberg Prah

Prahduktion AB

Christina Nordberg Prah

Konsult med gedigen erfarenhet av chefs-, lednings- och kompetensfrågor. Mina erfarenheter sträcker sig från eget ledarskap till roller som head-hunter, utbildare och som samtalsstöd till chefer, specialister och ledningsgrupper ofta i samband med förändringsprocesser.
I mötet mellan människan och verksamheten medverkar jag med att skapa förutsättningar för resultat genom att rekrytera, bibehålla, utveckla och ibland avveckla.

Kontakta mig

0705-35 60 02

christina.nordberg@prah.se

Björn-Anders Larsson

Organisationsforskare och ekonom, ordf i IEC och v Vd i Nordeg

Björn-Anders Larsson

Ekonom och organisationsforskare. Forskar inom företagsekonomi vid Lunds Universitet med inriktning ekonomisk teori, organisationsteori, institutionell teori och entreprenörprocesser.

Examen i företagsekonomi, statistik, nationalekonomi, sociologi, statskunskap. Företagsbakgrund som marknads- och sektorsansvarig inom livsmedels- och kemisk industri samt från ett brett konsultarbete inom marknadsföring och management. Delägare och partner i Nordeg, ordf i IEC. Har genomfört en stor mängd projekt. Krönikör i tidskrifter. Aktiv i styrelser i idéburna organisationer.

Kontakta mig

0762-48 30 56

bjorn-anders.larsson@nordeg.se

Fredrik Håkansson

Corporate Resource Center

Fredrik Håkansson

Projektledare på CRC. Fredrik är med och bygger upp verksamheten kring Corporate Resource Center. Han driver som projektledare ett antal projekt genom CRC och arrangerar workshops i Emergenetics.

Fredrik har varit egen företagare under många år inom mötesbranschen där han bland annat jobbat med gruppdynamiker och teamutveckling samt har även jobbat som coach inom omställning. I grunden är han brandman och har även grundat Christianloppet som är ett skånskt cykellopp.

Kontakta mig

0736-75 90 01

fredrik@crcenter.se