Resurscenter skräddarsyr uppdrag och har tillgång till ett professionellt nätverk i affärslivet. Våra specialistkompetenser är inom områdena:

ic_excellence

Corporate excellence / Sport excellence

Corporate Resource Center har skapat metoder för Corporate Excellence, tjänsten innefattar analys, strategi och genomförande för att utveckla er organisation, prestation och lönsamhet på lång och kort sikt.
CRC lanserar denna vår, metoder som synliggör ett företags medarbetare och deras samspel.
Corporate Excellence är en tjänst som Corporate Resource Center tillhandahåller och är ett effektivt verktyg i arbetet med att identifiera risker, förbättringsområde och styrkor i sin organisation.
Vi beräknar så långt det går ROI-mått på individer och hela organisationen, inspirerade av sociologen Richard Florida (skriver om “kreativa klassen”).
Hur skapas resultat genom individerna. ?

Vi effektiviserar och utvecklar företaget genom att deras maximeraing av kunskapskapitalet och genom att utveckla talanger.

Vi hjälper företag att skapa entreprenörskap hos (alla) medarbetare och matcha deras unika kompetenser till mer effektiva roller iorganisationen. Därmed skapas en hållbar prestations- och organisationskultur med individuell och organisatorisk hälsa.

Resultaten från analyserna utgör ett gemensamt underlag för chefer, på alla nivåer, att prioritera åtgärder samt att fatta strategiska beslut. Analyserna skapar även förutsättningar för att identifiera och sätta in åtgärder innan pressande arbetsförhållanden resulterar i prestationstapp, ohälsosam stress, utmattning och sjukskrivningar.

Analyserna skapar en förståelse och respekt för kunders och kollegors olika beteenden, sätt att tänka och kommunicera. Den ger även förutsättningar att kunna stärka de framgångsfaktorer som
organisationen redan har.

Vi har lång erfarenhet av ledar och organisationsutveckling inom idrott och övrig sport med att utveckla förbund, föreningar och sportföretag där vi har en anpassad tjänst som vi kallar Sport Excellence.

Våra tjänster ska även vara med och bidra till att utveckla olika sporter i Sverige, lokalt och regionalt.
Kontakta oss gärna för mer information

ic_affarsutveckling

Affärsutveckling, affärsrådgivning

 • analys/strategi/åtgärd
 • finansiell rådgivning/försäkringsrådgivning
 • företagsförsäljning/värdering
 • försäljning/resultat
 • upphandling/inköp
 • värdeanalys
 • ägarskifte/generationsskifte
ic_vardering

Ekonomi, försäkring

 • ekonomisk hälsa
 • ekonomisk rådgivning/försäkringsrådgivning
 • fristående försäkringsförmedling
 • juridik/skatt
 • kapitalförvaltning
 • pensions and benefits/ pensionsrådgivning
 • redovisning/revision
ic_it

It, affärssystem, webbsupport

 • compilance/rapportering
 • intranätuteckling
 • it/affärssystem
 • projektledning
 • webb/seo
ic_halsa

Organisationshälsa

 • arbetsmiljö/ergonomi
 • fysisk och psykisk hälsa/ohälsa
 • hälsoförsäkringar
 • kost/allergi
 • krishantering/ förändringsledning
 • organisationshälsa/analys
 • prestationshälsa/analys
 • teambuilding/gruppsammansättning
ic_analys

PR, marknadsföring

 • event/konferens
 • kommunikationsrådgivning
 • kampanj/reklam
 • lokalisering
 • marknadsföring
 • medieträning
 • publisering/content marketing
 • retorik /presentationsteknik
 • teknisk kommunikation
ic_coaching

Sport, idrott

 • person pr
 • sponsring
 • sport excellence
 • sportförsäkring
 • värdeanalys
ic_organisation

Talang, organisation & ledarskap

 • coaching/mentorskap
 • chef/ledarutveckling
 • HR/HR-management
 • medarbetarundersökning
 • personprofiler
 • projektledning
 • rekrytering/headhunting
 • talentmanagement
 • teambuilding/gruppsammansättning